Behandlingstilgang

Hos Your Choice behandler vi ud fra en psykologisk og miljømæssig tilgang.

Til behandlingen benyttes Minnesota-modellen, da vi ud fra Your Choice behandlingsmetoden, behandler en spiseforstyrrelsen som en hver anden afhængighed/misbrug og til at øge forståelsen omkring misbrug samt de miljømæssige faktorer, der gør sig gældende i en dysfunktionel familie.

Desuden anvender vi dele fra Minnesota-modellen i forbindelse med erkendelsesprocessen. Samtidig er spiseforstyrrelser også forskellige fra hinanden, hvorfor behandlingen tilpasses hver enkelt. Eksempelvis benyttes den kognitive metode til behandlingen af spiseforstyrrelser, hvorved vi har gode erfaringer for adfærdsændring.

Samtlige behandlere på Your Choice har en uddannelse der relaterer til afhængighedsbehandling og/eller psykiske problemstillinger. Dertil har behandlerne hver især andre uddannelser, der relaterer sig til afhængighedsbehandling og psykiske problemstillinger.

Behandlerteamet har psykologisk viden, men er afgrænset i forhold til dele af psykiatrien, hvorfor der altid tages udgangspunkt i psykiatriens diagnosesystem i forbindelse med behandlingen. Psykiatriens diagnosesystem ICD-10 (International Classification of Diseases) er et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO (World Health Organization). Vi benytter ICD-10 som VEJLEDENDE information i forhold til misbrug og psykiske lidelser for dernæst at indrage og/eller videresende til rette fagfolk.